01 April 2010

KOMPUTER DAN PENDIDIKAN

Beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan komputer yang dapat saya paparkan di sini. Istilah-istilah ini digunakan dalam pengaplikasiannya kepada bidang pendidikan.

CAI (Computer Assisted Instruction)
Belajar dengan bantuan komputer. Istilah lain yang digunakan: CAL, CBE, CMI.

CAL: Computer Assisted Learning
CBE:Computer Based Instruction/Education
CMI: Computer Manage Instruction

CBE
Bersifat menyeluruh, semua aplikasi komputer dalam pendidikan dapat dikategorikan dalam bidang ini. CBE juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi bukan pengajaran, yang menunjang pendidikan, seperti: mengolah data, mencatat kehadiran pengajar dan siswa, menyimpan arsip data pribadi, dll

Aplikasi dalam bidang bukan pengajaran :

CAT (Computer Assisted Testing)

- Ujian dengan bantuan komputer.
- Komputer digunakan sebagai media ujian.

CAG (Computer Assisted Guidence)

- Komputer digunakan sebagai sarana untuk mencari informasi yang diperlukan untuk
memberikan pengarahan kepada pemakai.
- Informasi yang diperoleh tidak meningkatkan keahlian pemakai secara langsung,
tetapi dapat membantu pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu.

Maklumat selain yang telah dipaparkan di sini boleh didapati di link yang disediakan di sini.


0 komen:

Islam Agamaku

INFO TERKINI

1Malaysia Onlive Tv

Download Lagu MP3

Download Lagu² Pilihan Anda Disini
Powered By 4shread | Serdahana Itu Indah

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites